COLOFON

Deze website is gemaakt op een Apple computer, met behulp van het programma RapidWeaver. Het zoekprogramma maakt gebruikvan PHP en MySQL.

Met dank aan Eddie Bindt te Bussum voor de hulp met invoeren van alle begraafboeken.

Versie 3.1
Datum update: 26-02- 2012
/